درباره فروشگاه صنایع دستی مـاهرخ

 

صنايع دستي مجموعه‌يي از هنر – صنعت‌هاست كه به‌طور عمده با استفاده از مواد اوليه‌ي بومي ايجاد مي شوند و انجام قسمتي از مراحل اساسي توليد آنها به كمك دست و ابزار دستي صورت مي گيرد به نحوي كه ذوق هنري و خلاقيت فكري صنعت‌گر سازنده را متجلي مي سازند. بر اين اساس، به جرات مي توان گفت كه پيشينه فرهنگي- تاريخي كشور عزيزمان ايران، بستر مناسبي را جهت توليد دست سازهاي هنري ارزشمند در طول تاريخ اين سرزمين فراهم آورده است. هم جهت با سير توسعه هنر و صنايع دستي در طول ساليان متمادي تا به امروز، حمايت از صنعتگران اين عرصه و معرفي هنر دستان ايراني به جهانيان همواره دغدغه هنردوستان و هنرپروران اين مرز و بوم بوده است.

در همين راستا فروشگاه اينترنتي “ماهرخ” تلاشي نو را در حمايت از هنرهاي دستي ايراني پايه نهاده تا ضمن عرضه دست سازهاي هنرمندان داخلي، به منظور معرفي هر چه بيشتر هنر و فرهنگ ناب ايران زمين، نگاه بلندي نيز به توسعه و ارزشگذاري هنر ايراني در عرصه بين الملل داشته باشد و نهايتا بتواند با ايجاد زمينه مناسب براي صادرات صنايع دستي ارزشمند و وزين ايراني به اقصي نقاط دنيا گام بردارد.

با اميد به روزي كه دست سازه هاي فاخر هنرمندان خوش ذوق كشور عزيزمان، به شايستگي در دسترس علاقمندان اين هنر در سراسر دنيا قرار گيرد.