<font “font-family: Yekan;”>

پیشنهادات، نظرات و انتقادات

در صورت بروز هرگونه نارضایتی مجموعه ماهرخ، به یکی از روش های ذیل پذیرای شکایات و نظرات شما کاربران محترم می باشد:

  •  تماس با مجموعه ماهرخ از طریق شماره تلفن های مجموعه 021-26290834
  • ارسال پست الکترونیک به آدرس Info@mahroq.com
  • ارسال نامه به نشانی تهران- بلوار آفریقا – بلوار گیتی – پلاک 19 – طبقه اول – واحد 104 – کدپستی:1966684695

امیدوارم تلاش ما در جهت سرایت دادن و اشاعه احساس از طریق هنر تمام عیار ایرانی و رضایت شما موفق بوده باشد.

ماهرخ ديباچه هنر دست ايراني